Eestimaa muld. III kooliaste, gümnaasium.

Nimi:Eestimaa muld. III kooliaste, gümnaasium.
Kirjeldus:

Eesmärgiks on mõista mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Õppida määrama mulla tüüpi ja selle mõju taimekasvatusele.

  • Uurime EMÜ Mullamuuseumi Eesti muldade digitaalset kogu kasutades kodukoha muldasid.
  • Teeme ise 1m sügavuse kaeve, määrame mulla horisondid, lõimise, mullatüübi, mõõdame mulla temperatuuri eri sügavustel, määrame mulla pH.
  • Uurime mulla lõimise ja pH mõju taimekasvatusele.

Seos õppekavaga:

Biosfäär
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses;
2) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist;
3) kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse;
4) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee; +372 585 58040
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Õuesõppeks sobiv riietus. Võimalik tellida toitlustust.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Meeli Jänes
Maksumus:150 €
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Muld
Nutiseadmed
Toimumise aeg:sügis, kevad
Sisestamise kuupäev:01.02.2016


Logi sisse