EESTI PUTUKAFAUNA

Nimi:EESTI PUTUKAFAUNA
Kirjeldus:

Soovituslik 8. kl

Eesmärk:

  1. omab ülevaadet Eestis enamlevinud putukarühmadest ja tunneb putukate süstemaatikat, arengut, eluviisi, levikut, bioloogilisi iseärasusi;
  2. tunneb Eesti levinumaid putukaid ja nende bioloogiat (töö mikroskoobiga);
  3. tunneb putukaid mõjutavaid globaalseid keskkonnategureid ning omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust – arendab huvi loodusteaduste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast: loeng ja praktikum.

Teoreetiline osa: (45 min)

  1. Entomoloogia üldosa (putukate areng, süstemaatika, morfoloogia, bioloogia).
  2. Selgitatakse entomoloogilisi põhimõisteid.

Praktikum: (45 min)

  1. Selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine.
  2. Praktilised vaatlused, liikide tundma õppimine, putukate määramine ja süstematiseerimine.
  3. Töö binokulaariga, töölehtede täitmine.

(õpilased töötavad paaris või individuaalselt).

Vahendid: entomoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid. „Euroopa putukad“, M.Chineriy, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005; „Liblikate määraja“, J.Viidalepp, Valgus 1971; „Eesti päevaliblikad“, E.Õunap ja U.Tartes, Roheline Eesti 2014; „Mardikate määraja“, E.Merivee ja H.Remm, Valgus 1973; „Eesti kiilide määraja“, M.Martin, Tallinn 2013.

Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:22
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Milvi Talts ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Putukad
Taimed
Toimumise aeg:september-mai
Sisestamise kuupäev:23.02.2017


Logi sisse