Eksootiliste putukate õppeprogramm lasteaialastele

Nimi:Eksootiliste putukate õppeprogramm lasteaialastele
Kirjeldus:

Eesmärk:
1. Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
2. Laps suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
3. Laps mõistab valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust ja mõju putukatele.
4. Laps mõistab, et putukad ja teod on olulised looduskeskkonna liikmed, kellesse tuleb säästvalt ja austavalt suhtuda.
5. Laps mõistab, et putukad on head lemmikloomad.
6. Laps empatiseerib ja loob putukatega isikliku kontakti.
7. Laps nimetab erineva elupaiga ja -viisiga eksootilisi putukaid;
8. Laps oskab kirjeldada erinevate putukate välimust ja nende elupaiku.

Seos ainevaldkondadega:
Mina ja keskkond – Looduskeskkond. Elukeskkond. Lemmikloomad. Laps suunatakse ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema.
Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.
Matemaatika – võrdlemine.

Programmi käik:
Programmi käigus saavad lapsed MTÜ Zoosemu juhendajaga koos lähemalt tutvuda maailma troopikavöötmes elavate lülijalgsete ja molluskitega – raagritsikate, troopiliste prussakate, tuhatjalgade ja ahhaat tigudega.

Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal maailmas elavad putukad, nende elupaigad ja ülesanded looduses. Putukad kui koduloomad. Troopikas ja Eestis elavate putukate ja limuste võrdlemine. Vestlus on rikastatud Power Point ettekandega.

Teema arendus:
1. Vestlus, mis on putukate roll looduses, mida nad seal teevad. Kõikidel elusolenditel on looduses mängida oma roll, kokku moodustame loodusliku terviku. Visuaalne selgitus Power Point ettekandega putukatest ja nende elupaikadest.
2. Elusolendite suguluse (eri liikide kuuluvuse samadesse sugukondadesse) selgitamine läbi võrdluste erinevate putukate, lülijalgsete ja tigude vahel (nt programmis näidatav hiidtuhatjalg on ka Eestis elava tuhatjala sugulane jne).
3. Teadmise kinnitamine, et putukad ja teod on olulised looduse osad, keda tuleb hoida keskkonnaohtude eest (nt. õue sattunud kassid ja koerad, mürkained, prügi).
4. Putukate, tuhatjalgade ja tigude vaatlemine terraariumis, nende kätte võtmine ja käsitlemise kohta õppimine MTÜ Zoosemu juhendajalt.
Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal, mida uut teada sain.

Maakond:Harjumaa
Keskus:MTÜ Zoosemu
Kestus (tundides):0.75 (45 minutit)
Läbiviimise koht:Harjumaa. Lasteaias vm kohapeal, siseruumis.
Lisainfo:mattias.turovski@hotmail.com, zoosemu@hotmail.com, 55528661
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Laste grupiga peab kaasas olema vähemalt üks rühmaõpetaja (võimalusel ka õpetajaabi), ideaalis üks täiskasvanu iga 10 lapse kohta.
Õpetajad suunavad lapsi käsi pesema enne ja pärast programmi (soovitavalt neutraalse või lõhnavaba seebiga).
Kaasas olevad täiskasvanud toetavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt ning ei vigasta käsitletavaid putukaid.
Loeng peaks toimuma soojas ruumis (vähemalt 20c), vajalik on ka projektori olemasolu (projektori puudumisel palume teavitada ning saame selle ka ise kaasa võtta).
Loenguruumis võiks olla madal laud ning toolid lastele laua ümber ringis.
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Mattias Turovski
Maksumus:75€+KM/rühm alates kahest programmist ühel päeval (konkreetse hinnapakkumise jaoks võtke ühendust). Väljaspool Tallinnat lisandub ka transpordikompensatsioon.
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Putukad
Toimumise aeg:September-Mai (Juuni läbirääkimisel)
Sisestamise kuupäev:20.02.2018


Logi sisse