Elekter- tekkimine, tekitamine, säästmine 1.-3. klass

Nimi:Elekter- tekkimine, tekitamine, säästmine 1.-3. klass
Kirjeldus:

Õpime tegevuste kaudu selgeks, mis see elekter on, millest ja kuidas elektrivoolu toodetakse, miks peab elektrienergiat säästma, kuidas elektriseadmetega ohutult ümber käia, millised ained juhivad elektrit, millised mitte.

Kasutades illustratsiooniks simulatsioone, uurime, mis see elekter on. Kust on tulnud sõna elektrivool, mis on vooluallikas. Räägime, kuidas tekib välk ja millest toodetakse elektrienergiat Eestis. Põlevkivi uurimine. Teeme ise väikest välku. Arutleme, miks elekter on vajalik ja miks ning millal on elekter ohtlik. Kuidas tuleb elektriseadmetega ümber käia ning miks peab elektrienergiat kokku hoidma?  Koostame kõige lihtsama vooluringi ja uurime ise, mis materjalid juhivad elektrit, millised ei juhi ning teeme järeldused. Programm toetab 3. klassi loodusõpetuse ainekava.

Seos õppekavaga

2.1.4.9. Elekter ja magnetism
Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded.
Mõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) lihtsa vooluringi koostamine;
2) ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine.

Omame võimekust viia koolitust läbi ka HEV õpilastele.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse Keskus/Kool
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee/ https://kohila.edu.ee/khk/index.php/portfolio/2012-aasta-portfoolio/elekter-tekkimine-tekitamine-ja-saeaestmine/
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Koolidele, mis on Kohila Keskkonnahariduse Keskusest kaugemal kui 40 km lisandub transpordikulu 0,25€/km alates 41 km.
Õpilastele jääb portfooliosse tööleht. Vajalik kirjutusvahendite olemasolu.
Kaasa hea tuju!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kirsti Solvak
Maksumus:Tasuline/150 €
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Elekter
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:27.01.2016


Logi sisse