Elektrivool, mis see on, kus ta on ja milleks?

Nimi:Elektrivool, mis see on, kus ta on ja milleks?
Kirjeldus:

Eesmärk:

1) oskab iseseisvalt koostada vooluringi;

2) oskab kindlaks teha elektrijuhtivust multimeetri abil;

3) teab mikrokontrolleri programmeerimise üldpõhimõtteid.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes suhtluspädevust ja omandada õpipädevust, mõistab sümboleid, suudab kirjeldada ümbritsevat maailma mõõtmisvahendite abil ning teeb tõenduspõhiseid otsuseid; kasutab uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elekter ja magnetism – vooluring; elektrijuhid ja mitteelektrijuhid; lihtsa vooluringi koostamine; ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine.

 

Programmi käik: avastusõpe praktiliste tegevuste kaudu.

Sissejuhatus:

  1. Selgitatakse mõisteid vooluring, elektrijuht ja mittejuht (isolaator), makettplaat, mikrokontroller, lüliti jne).
  2. Ettevalmistus iseseisvaks tööks.

Teema arendus:

  1. Iseseisvatöö – koostab vooluringi, mis koosneb vooluallikast, takistist, leedist, lülitist ja elektrijuhtidest; ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemiseks kasutab multimeetrit:
  2. Teeb mikrokontrolleri programmi koodis väiksemaid muudatusi.

Kokkuvõtte – arutelu ja vestlus vooluringist.

 

Vahendid: Arduino Nano mikrokontroller, makettplaat, LED pirn, multimeeter.

Maksumus/ finantseerija: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale

Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055

Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepituid ülesandeid.

Otsingusõnad: magnetism, vooluring, elekter, elektrivool, vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:12
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kalmer Kivi
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse