Ellujäämiskunst loomariigis

Nimi:Ellujäämiskunst loomariigis
Kirjeldus:

Õppeprogramm viib osalejad avastusretkele loomaaeda, kus peatutakse erinevates loodusvööndites elavate loomade juures. Käsitletakse just seda, kuidas antud liigid oma elukeskkonnas hakkama saavad ja millised erilised omadused aitavad neil ellu jääda. Arutletakse selle üle, miks surikaadid on head kaevurid, miks jääkarul on hiiglaslikud käpad jne. Tunni käigus panevad õpilased end proovile erinevate loodusvööndite asukate ja nende kohastumuste tundmises, lahendades rühmatööna probleemülesannet.

Meetodid: õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Tallinna Loomaaed
Kestus (tundides):1.5
Läbiviimise koht:Tallinna Loomaaed
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Õppeprorgammile on vaja registreerida aeg aadressil leelo.kurbel@tallinnzoo.ee või 6943361 / 53465229. Programmile tulles tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega ning kaasa võtta garantiikiri.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija: Tallinna Loomaaia Loodusharidusosakonna metoodikud
Maksumus: 120 eurot; piletit ei lisandu
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loomad
Maastikud
Meeled ja taju
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:14.01.2019


Logi sisse