Elu Eestis põlevkivita

Nimi:Elu Eestis põlevkivita
Kirjeldus:

Elu Eestis põlevkivita

Põlevkivi jätkub Eestis veel 50 aastaks. Kuidas pärast põlevkivi otsasaamist eluga edasi minna?

Kas õpime elama ilma elektrita või õpime tootma elektrit alternatiivsete meetoditega?

Projekti täpsem kirjeldus on kättesaadav siin:
https://jaaaeg.ee/oppeprogramm/gymna/elu-eestis-polevkivita/

Eesmärk:

Osalejad saavad teada ja kinnistavad seniseid teadmisi järgmistel teemadel:

 • Generaator. Pinge, voolutugevus, võimsus, töö;
 • Põlevkivisoojuselektrijaamades elektri tootmisega kaasnevad keskkonnaprobleemid;
 • Põlevkivienergeetikaga kaasneva keskonnareostuse vältimine ja likvideerimine;
 • Põlevkivimaardlate ammendumine järgneva viiekümne aasta jooksul;
 • Elu võimalikkus tulevikus ilma elektrita;
 • Elektri ostmine naabritelt. Eletribörs;
 • Tuumaenergeetika;
 • Biomassi kasutamine, koostootmisjaamad;
 • Hüdroenergia kasutamine elektri tootmiseks;
 • Tuule jõu kasutamine elektri tootmiseks;
 • Päikesevalguse kasutamine elektri tootmiseks.

Programmi jooksul otsitakse võimalusi põlevkivienergeetika asendamiseks taastuvenergeetikaga

Vahendid:

 • rühmatöö ülesannete lehed;
 • kirjutusalused ja kirjutusvahend;
 • nutiseade;
 • tuulegeneraatori-, pumphüdroelektrijaama-, käsigeneraatori- ja päikesejaama töötavad mudelid;
 • lisainfo tuule- ja päikese jagunemise eripärasuste kohta

Tegevused

Sissejuhatus – ca 10 minutit

Õpilased jaotatakse sissejuhatavas osas rühmadeks. Tutvustatakse programmi plaani, tegevuspiirkonda ja ajakava. Jagatakse kirjutusalused, kirjutusvahendid,  töölehed, abimaterjalid.

Õppeprogrammi eesmärgi seadmine.

 1. Elektri tootmine tuulest, päikesest, voolavast veest ja lihasjõudu kasutades – 40 minutit Jääaja Keskuse põlevkivisaalis.

Rühmatöö. Mudelite abil töölehtede ülesannete lahendamine.

Erinevate elektri tootmise meetodite võimalused ja puudused. Erinevate meetodite kombineerimine. Koostootmisjaamad. Elektrienergia ülekandmine. Kaod elektrienergia tootmisel ja ülekandmisel. Ülekandevõrgu ümberehitamine.

Arutelu.

 1. Taastuvenergia vs fossiilne energia – 40 minutit, Jääaja Keskuse seminarisaalis

Rühmatöö. Töölehtede ülesannete lahendamine.

Taastuvenergiallikate kasutuselevõtmise eelised ja puudused. Fossiilenergeetika puudused ja eelised. Keskkonnamõju.Energiajulgeolek ja elektrienergiaga varustatuse tagamine. Erinevate Eesti piirkondade eelised erinevate taastuvenergiaallikate kasutusele võtmiseks. Võimalused elektrienergia kokkuhoiuks.

Arutelu. Kokkuvõtete tegemine.

Seos õppekavaga

Õppeprogramm toetab riikliku õppekava uurimusliku õppe suunda.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Jääaja Keskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Jääaja Keskuse 3. korrus ja 2. korruse seminarisaal
Lisainfo:info@jaaaeg.ee ja 5911 3318
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Jääaja Keskus
Maksumus:150.00 EUR
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Elekter
jätkusuutlik areng
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivistised
kliima soojenemine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:30.01.2020


Logi sisse