Elu jälg kivis

Nimi:Elu jälg kivis
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on õpilaste paremad teadmised geoloogiast ja kivimitest, oskus märgata kivistisi, teamised, kuidas meie pinnavormid on kujunenud, mis tegurid neid mõjutavad.

Programm toimub klassiruumis, õpilased vaatavad videot kivimite kohta ja määravad kaasatoodud kivimeid. Toimub ühine arutelu.

Seos õppekavaga: III kooliaste 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2..4.9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia 2.3.4.2. geoloogia.

 

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: arutlus, töölehtede täitmine, grupitöö.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:klassiruum
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:eelistatud aeg toimumiseks on detsembrist märtsini, kui programme vabas õhus on ebamugav teha.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Lahemaa Ökoturism, Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Kivimid
Kivistised
Maastikud
Maavarad
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse