Elu looduses erinevatel aastaaegadel

Nimi:Elu looduses erinevatel aastaaegadel
Kirjeldus:

Programmi eesmärgid: Hinnata ja väärtustada Eestimaa loodust, temas toimuvaid aastaaegadest tingitud muutusi. Hinnata looduse hoidmiseks ja kaitsmiseks tehtavaid pingutusi. Tegevuse kaudu õppida märkama, tajuma ja tunnetama loodust sügavamalt kui vaid esmapilgul nähtav.

Vastavalt sihtgrupile valitakse sobivaimad õppemeetodid ( n kasutatakse arutelusid rühmades ja rühmade vahel,  matkajuhi ja rühmade omavahelist väitlust, situatsiooniülesandeid, rollimänge, praktilisi ülesandeid, käelisi tegevusi). Õpitakse eakohasel viisil enda valikuid põhjendama, järeldusi tegema, seoseid looma.

Programmi ülesehitus:

 • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Programmi läbiviimine maastikul.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
 • Tagasisõit.

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

Vastavalt kooliastmele lepitakse kokku 3-4 teemat, mida programmi raames käsitletakse:

 • Liikumine kevadisel, suvisesel, sügisesel või talvisel maastikul metsas, niidul, soos.
 • Matkamine mööda loomade radasid, kus õpitakse tundma loomade käitumist ja harjumusi, vaadeldakse olenevalt aastaajast loomade poolt jäetud jälgi, söögi- ja magamiskohti, urgusid. Loomade elupaiga seos looduskeskkonnaga.
 • Muutused loomade välimuses ja käitumises sõltuvalt aastaajast.
 • Ilmastik, ilmastiku muutused ja nende mõju looduskeskkonnale.
 • Looduse häälte kuulamine ja nende lugemine.
 • Looduses viibimisel enda soojendamiseks ja toidu valmistamiseks sobiva lõkkekoha leidmine ja selle ette valmistamine, lõkke süütamine ning pärast lõkke kustutamine ja lõkkeaseme koha jälgede kaotamine.

 Õppimise tulemused:

 • Osalejad saavad teada, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi muutusi keskkonnas.
 • Osalejad saavad teada, et mis toimub loodusega erinevatel aastaaegadel.
 • Osalejad õpivad uusi teadmisi loomade kohta nii kevadel, sügisel, suvel kui ka talvel.
 • Osalejad oskavad märgata ja leida aastaaegadele omaseid tunnuseid.
 • Osalejatel on suurenenud teadmine metsloomade rollist looduses, paranenud metsloomade kommete tundmine.
 • Osalejatel on suurem huvi elusolendite kaitsmise vastu looduses.
 • Peale õppe läbimist oskavad osalejad hinnata matkadel või metsas liikumisel inimtegevuse tagajärjel tekkivaid ohte loodusele.

Seos õppekavaga:

Programmi saab kohandada sobivaks erinevatele vanusegruppidele, et see kinnistaks eelnevalt õpitut (õppesisu). Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):Kuni 3 tundi, olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist
Läbiviimise koht:Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast) * Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Soovitused programmist osavõtjale:
• Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus.
• Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
• Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
• Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
• Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
• Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:120 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusseadused
Loomad
Meeled ja taju
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:05.02.2018


Logi sisse