Elu võimalikkusest kosmoses

Nimi:Elu võimalikkusest kosmoses
Kirjeldus:

Eesmärk: Õpilane:

  • õpib väärtustama ja hoidma planeet Maa puhast elukeskkonda, heaperemehelikult tarbima loodusressursse, vett ja õhku;
  • saab teadlikuks keerulistest ellujäämistingimustest tähtede vahelistel kosmoselendudel;
  • suhtub lugupidavalt teiste võimalike tsivilisatsioonidega kontakteerumise võimalustesse ja omandab nende kontaktide sisseseadmise meetodikate põhitõed.

 

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, huvi loodusteaduste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi ning teha kokkuvõtteid ja järeldusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava – maailmaruum, planeet Maa; vesi ja õhk, kui meile tuntud elukeskkond; vee omadused ja olekud; elukeskkond.

Programmi käik:

Sissejuhatus: põhiandmed päikesesüsteemist ja selle uurimismeetoditest; vesi ja õhk, kui meile tuntud elusolendite elukeskkond ( 15 minutit)

Teema arendus ( 30 minutit)

  1. vee olekud, otsingud ja leidumine kosmoses;
  2. elu jäljed kosmoses, orgaaniliste molekulide ja kivististe otsingud. Kuidas planeeriti elu otsingud Jupiteri kuu Europa kavandatud missioonil?;
  3. atmosfääride koostis ja ilmastik kosmoses. Öö ja päeva vaheldumine Kuul, Marsil ja teistel  Päikesesüsteemi taevakehadel;
  4. Kas me oleme üksi Universumis?

Videoloeng (30 minutit) : Distant Worlds — Alien Life (Tulnukate maailmad ) või

Out There: The Quest for Extrasolar Worlds (Kes on seal – elu otsingud eksoplaneetidel);

Kokkuvõte ( 15 minutit) : vestlus ja arutelu ning järelduste tegemine.

Vahendid: planetaariumi esitlusprogramm. Näidatakse 360 kraadi filme: Distant Worlds — Alien Life (Tulnukate maailmad ) või Out There: The Quest for Extrasolar Worlds (Kes on seal – elu otsingud eksoplaneetidel). Planetaariumi tarkvara DIGISTAR 6 demo programmid Universumi avaruste kirjeldamisel.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 minutit
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja planetaarium
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maailmaruum
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:14.03.2019


Logi sisse