Eluslooduse organiseerituse tasemed

Nimi:Eluslooduse organiseerituse tasemed
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane oskab süstematiseerida eluslooduse organiseerituse tasemed loogilisse järjestusse;
 • oskab seostada eluslooduse organiseerituse tasemeid iseendaga ning positsioneerida ennast eluslooduse süsteemis;
 • mõistab keskkonna terviklikkust ning seotust ning erinevate osakeste rolli süsteemis aatomist biosfäärini.

Tegevused:

 1. Õpilastele jaotakse erinevad pildikaardid, mis tuleb süstematiseerida loogilisse järjekorda alustades kõige väiksemast osakesest;
 2. Seejärel saavad õpilased mõistekaardid definitsioonidega ning neil tuleb leida sobiv pilt eelnevast järjestusest;
 3. Lõpuks tuleb seostada mõistete kirjeldused õige pealkirjaga.
 4. Tegevusega kaasneb arutelu erinevate tasemete rollist keskkonnas.

Seos õppekavaga:

7-9 kl III kooliaste, Bioloogia ainekava põhikoolile:

 • 3.1. Elu tunnused;
 • 3.7. Organismide kooselu;
 • 3.11. Eluslooduse evolutsioon.

Bioloogia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.1.1. Elu olemus;
 • 3.1.2. Organismide keemiline koostis;
 • 3.4.1. Organismide kooseksisteerimine;
 • 3.4.2. Elu päritolu.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min
Läbiviimise koht:Sisetingimustes (koolis)
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Märgalad
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse