Aita jäätmed ringlusse

Nimi:Aita jäätmed ringlusse
Kirjeldus:

Koolis või looduskeskuses läbiviidav jäätmete teemat tutvustav aktiivõppe programm. Teoreetiliste ja praktiliste tegevuste käigus saavad osalejad aru, et jäätmed tekivad ainult inimese elutegevusel. Kordame jäätmetekke vältimise, vähendamise, taas- ja uuskasutamise võimalusi. Mõistetakse, et jäätmete sattumine tagasi aineringlusesse oleneb inimese teadlikkusest ja tahtest – oluline on jäätmeid sorteerida.  Praktiliselt tehakse läbi tavalises kodumajapidamises tekkivate jäätmete sorteerimine.

Huvi korral võib programmi lõpus teha käelise tegevusena nt paberist kinkekoti voltimist.

Programmi kirjeldus pikemalt

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):1-2
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:elo.raspel@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:19.01.2016


Logi sisse