Männikjärve mets ja raba

Nimi:Männikjärve mets ja raba
Kirjeldus:

Õpperetke käigus võrreldakse taimede elutingimusi viljaka pinnasega salumetsas ja turbase pinnasega kõdusoometsas ning rabas. Männikjärve ääres saab õõtsikul kogeda soo kujunemist järve kinnikasvamise teel. Männikjärve rabas liigutakse laudteel, mõõdetakse temperatuuri õhus ja vees ning laugaste sügavust. Hea maastikuvaate saab 7 m kõrgusest tornist.  Metsa- ja rabataimede teadmised kinnistatakse töölehtede ja mängude kaudu. Matk on kokku u 5 km pikk. Külastatakse ka Endla looduskeskuse näitust.

Programmi kirjeldus pikemalt

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):3h
Läbiviimise koht:Endla looduskaitseala, Männikjärve raba õpperada
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aprillist oktoobrini
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse