Turbakohvri abil soodega tuttavaks

Nimi:Turbakohvri abil soodega tuttavaks
Kirjeldus:

Õppeprogrammis kasutatakse “Turbakohvri” õppekomplekti. Õppetöö on lahendatud viktoriini ja tegevuspesadena, kus osalejad lahendavad väiksemate gruppidena sooteemalisi aktiivülesandeid. Näiteks soo tekkeviisidega tutvumine filmide abil, sootaimede äratundmine, turba kui maavara kasutusvõimaluste võrdlus, ristsõnade lahendamine.  Soo teemat käsitletakse säästva arengu võtmes- märgalad on meie rikkus!

Õppeprogrammi kirjeldus pikemalt

Turbakohvri sisuga (õppefilmid, töölehed, plakatid jms) saab tutvuda: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2/turbakohver/

Turbakohvrit saab laenutada ka kooli iseseisva töö läbiviimiseks.

 

 

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:koolis või looduskeskuses
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Märgalad
Taimed
Turvas
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:19.01.2016


Logi sisse