Et elukeskkonda hoida ja kaitsta

Nimi:Et elukeskkonda hoida ja kaitsta
Kirjeldus:

Loodusnähtuste paremaks mõistmiseks korraldame põnevaid katseid. Tegelikult katsed teevadki meile mõistetavaks koolis õpitava aine sisu. Füüsika ja keemia ongi ennekõike eksperimentaalsed teadused. Väga huvitavad teadused loodusest ja seal toimuvast. Suuremad teadmised loovad inimesel paremad võimalused oma elukeskonda hoida ja kaitsta.

Eesmärk ja seos õppekavaga: Teostada VII klassi loodusõpetuse ainekava raames katseid, mis illustreerivad ja süvendavad õppematerjalist arusaamist.

Päevakava

  1. Sissejuhatav osa
  2. Katsed: Erinevate ainete näidised, nende omadustega tutvumine, ohutud katsed nendega; liht- ja liitainete näidised; ainete segud; organismile mürgiste ja kahjulike ainete näidiseid; mehhaanilise liikumise vormid, trajektoor, kiirus, Browni liikumise jälgimine; mitteühtlane liikumine; jõudude rakendamine erineval viisil; raskusjõud, elastsusjõud, hõõrdejõud, jõudude tasakaal, elastne põrge, aineosakeste vastastikmõju; gaasi, vedeliku ja tahkise mudelid; aine olekud ja nende muutmine, soojuspaisumine; temperatuur ja mõõtmine, gaasi rõhk, aine tihedus;
  3. Einepaus
  4. Katsed: aatomi mudel, aatomituuma mudel; ioonide tekitamine, mõningate ohutute keemiliste reaktsioonide läbiviimine; mehhaaniline töö ja energia, energia muundumine, siseenergia, keha soojenemine ja jahtumine; soojusnähtused aine agregaatoleku muutumisel; põlemine, kütuste näidiseid, kütteväärtus; toitainete energeetiline väärtus, fotosüntees; aatomituuma energia.

Katsete läbiviimisel osalevad aktiivselt õpilased.

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tähetorn Orion
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Tähetorn Orion, õppeprogramm toimub siseruumides
Lisainfo:info@tahetorn.eu
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Õppeprogrammi aja sisse on arvestatud söögipaus. Toidukott einepausiks endal kaasa võtta.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv
Maksumus:100 €
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Toimumise aeg:Õppeaasta jooksul, olenemata aastaajast
Sisestamise kuupäev:05.02.2016


Logi sisse