Evolutsiooni tõendid

Nimi:Evolutsiooni tõendid
Kirjeldus:

Õppeprogrammis käsitletakse bioloogilise evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, eeldusi elu tekke ja päritolu kohta Maal, mille kohta on otseseid tõendeid (fossiilid) leitud väga vähe. Kust pärinevad või kuidas said tekkida orgaanilised ühendid ning neist omakorda algelised rakud, millest algas evolutsioon.

Õppeprogrammi esimese osa toimub loengu vormis, kus käsitletakse evolutsiooni pöördelisi etappe geoloogilisel ajaskaalal nii geoloogiliste kui paleontoloogiliste tõendite alusel. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ning massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile. Õpilased koostavad organismide evolutsioonilise muutumise ja seda mõjutanud geoloogiliste sündmuste rea geoloogilisel ajaskaalal.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse konkreetseid fossiilide rühmi, mis võimaldavad selgitada organismide evolutsioonilist arengut või kasutada kivimite vanuse määramisel. Miks on Eesti unikaalne koht ürgse elu tundmaõppimiseks ning millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres.

Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise ja määramisega ning uuritakse konkreetsete organismide ehitust ja eluviisi, mis võimaldab kindlaks teha kunagi elanud organismide omavahelisi sugulussuhteid ja evolutsioonilist arengut.

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalides!

Maakond:Pärnumaa
Keskus:TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus
Kestus (tundides):2 või 3
Läbiviimise koht:Särghaua õppekeskus, siseruumides
Lisainfo:sarghaua@ttu.ee; 58846443
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:Seos üldhariduskoolide geograafia ja bioloogia õppekavaga: evolutsioon, elu algus Maal, kemosüntees, fotosüntees, liigiteke, massiline väljasuremine, aineringe, taksonoomia, inimlased.
Põhikooli II ja III astmele soovitame õppeprogrammi Elu areng ja fossiilid
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Maksumus:Tasuline 70 eur/tund (20-sele grupile)
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Kivistised
Kooslused
Loomad
Taimed
Turvas
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:23.08.2018


Logi sisse