Fotosüntees ja hingamine

Nimi:Fotosüntees ja hingamine
Kirjeldus:

Programmi õpieesmärk

Õpilane teeb vahet taime- ja loomarakul, mõistab fotosünteesi ja hingamise tähtsust ning viib läbi erinevaid katseid (taimepigmentide eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus).

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Fotosüntees ja hingamine” toetab III kooliastet läbivat looduse sügavama mõistmise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (fotosünteesi ja hingamise põhjalik selgitamine ning praktiliste ülesannete lahendamine). Õpilane eristab taime- ja loomarakku ning nende peamisi osi joonistel, koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa taimede elutegevuses. Kasutades mikroskoope ning mikroskoobikaameraga ühendatud binokulaari, vaadeldakse taimeraku ehitust, kloroplaste, õhulõhesid jm. Õppekäik kasvuhoonetes võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust ning mõista taimede erinevaid kohastumusi fotosünteesi võimalikult otstarbekaks toimumiseks.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Tallinna Botaanikaaed
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Õppepäev toimub sisetingimustes Tallinna botaanikaaia kasvuhoonetes ja loodusmajas.
Lisainfo: Marit Kasemets tel. 606 2663, Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee
Maksimaalne grupi suurus:36
Juhis õpetajale:Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadustega õpilased. Võimalus on valida alguskellaaeg: 11.00, 12.00 või 13.00.
Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tallinna botaanikaaia töötajad.
Maksumus:Grupile (kuni 25 õpil.) 150 eur (koos käibemaksuga). Grupile (26-36 õpil.) 300 eur (koos käibemaksuga).
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Õhk
Taimed
Toimumise aeg:September-oktoober, mai-juuni.
Sisestamise kuupäev:14.01.2019


Logi sisse