Füüsika/ Astronoomia: Tähistaeva objektide asukoht ja liikumine

Nimi:Füüsika/ Astronoomia: Tähistaeva objektide asukoht ja liikumine
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab programmi lõpus põhilisi vaadeldavaid taevaobjekte;
  2. teab ja oskab leida neid taevas ja kirjeldada nende liikumist;
  3. oskab eristada planeete, tähti ja satelliite;
  4. hindab vaatlustingimuste mõju vaadeldavatele nähtustele;
  5. omab teadmisi erinevate tundmatute lendavate objektide (UFO-de) kohta.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga: füüsika ainekava: valgusõpetus, mehaanika – seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab teadmisi tähistaeva objektidest ja nähtustest: tähed, planeedid, satelliidid, UFO-d, virmalised, varjutused, helkivad ööpilved, atmosfäärinähtused.

Programmi käik:

Sissejuhatus – vestlus ja arutelu

  1. Põhilised vaadeldavad objektid taevas.
  2. Senituntud ja tundmatud nähtused taevas. UFO-d.

Teema arendus:

  1. Videoloeng – tähistaeva objektide liikumine.
  2. Planetaariumiprogrammide kasutamine liikumiste kirjeldamisel.

Kokkuvõte: huvitavate objektide vaatlused õuealal või planetaariumi programmide vahendusel.

Vahendid: planetaariumi programm, planetaarium.

Maksumus/ Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 44 01055

Lisainfo: kaasasolevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaleda tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus, planetaariumiprogrammide kasutamine ebasoodsate olude korral.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse