FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: GALAKTIKAD JA KOSMOLOOGIA

Nimi:FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: GALAKTIKAD JA KOSMOLOOGIA
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab meie asukohta Universumis, tunneb Linnutee galaktika ehitust;
  2. omab terviklikku pilti Universumi suuremastaabilisest struktuurist, galaktikate parvedest ja superparvedest;
  3. kirjeldab Universumi evolutsiooni alates Suurest Paugust tänaseni, nimetab kosmoloogilisi mudeleid ja oskab tuua näiteid kooskõlast vaatlusandmetega.

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust ja huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga: megamaailma füüsika ainekava: seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab teadmisi kogu Universumi kohta ja annab idee maailmakõiksuse tunnetamiseks tähistaeva vaatlemisel.

Programmikäik:

  • Sissejuhatav loeng – Linnutee galaktika, ehitus, meie asukoht
  • Teema arendus: slaidiprogramm : Galaktikate liigid; videoloeng – Universumi suuremastaabiline struktuur; planetaariumiprogrammi kasutamine meie kosmilise asukoha määramisel,; kosmoloogilised teooriad ja tõendusmaterjalid.
  • Kokkuvõte: arutelu ja vestlus –  uued teooriad: multiversum, teised dimensioonid.

Vahendid: planetaariumi programm

Otsingusõnad: Galaktika, Linnutee, galaktika parv, superparv, Suur Pauk, punanihe, kosmoloogia, multiversum.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse