Hundijutud

Nimi:Hundijutud
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Hõlmab bioloogiat, funktsionaalset lugemist, vestluskaaslaste kuulamisoskust, arutlusoskust, oskust edasi anda oluline osa infost.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Nutiseadmed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:novembrist märtsini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse