Igaühe loodushoid

Nimi:Igaühe loodushoid
Kirjeldus:

õppeprogrammi sissejuhatus (õppeprogrammi algul räägivad õpilased ringi meetodil, mida nad igaühe loodushoiu teema all mõistavad) ca 15 min;

seejärel teeb KH spetsialist klassis esitluse, mida igaühe loodushoiu teema all mõeldakse ja mis tegevusi see endas sisaldab, kestus ca 15 min;

järgneb arutelu loodushoiu alaste väidete osas, mis jagatakse õpilastele enne arutelu sedelitel, kestus ca 15 min;

teisel õppetunnil toimub praktiline loodushoiualane tegevus välitingimustes, ca 30 min.;

hindamine/tagasiside toimub nädal peale programmi toimumist, kus õpilased vastavad kirjalikult õpetaja poolt esitatud küsimustele.

Maakond:Läänemaa
Keskus:Keskkonnaamet (Läänemaa)
Kestus (tundides):1-2
Läbiviimise koht:koolis; looduskeskuses
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:23
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kalle Kõllamaa kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 5047219
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:20.09.2019


Logi sisse