Ilm on hukas

Nimi:Ilm on hukas
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ja kaitsta ning samal ajal saada uusi teadmisi ilmastiku, kliima ja kliimamuutuste kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Seos riikliku õppekavaga – gümnaasium: bioloogia 2.1.4.4. evolutsioon ja ökoloogia – ökoloogia, keskkonnakaitse; geograafia 2.2.4.3. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: arutelud, grupitööd.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Novembrist märtsini.
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse