Ilm on hukas?

Nimi:Ilm on hukas?
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased teavad, millest on kliimamuutused tingitud, missuguste tegevustega tekitatakse kliimale kõige rohkem kahju ja kuidas saaks seda vähendada. Õpilased oskavad näha ühte probleemi  mitmest erinevast seisukohast, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti kaitsta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi toimumise ja tulemuste kohta.

Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste geograafia kliima.

 

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi koolis, klassiruumis.
Lisainfo:okoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse