ILMAVAATLUS

Nimi:ILMAVAATLUS
Kirjeldus:

Soovituslik 1.-2. kl

Eesmärk:

  1. tutvub ilmaelementidega ja nende mõõtmisvahenditega;
  2. viib läbi vaatluse ja mõõtmised mõõtmisvahendite abil;
  3. teab internetivõimalusi ilma uurimiseks ja võrdleb saadud mõõtmistulemusi reaalajas EMHI-ga.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: mõõtmine ja võrdlemine –  temperatuuri mõõtmine; ilm -ilmavaatlus; ilmastikunähtused.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus klassis: selgitused iga ilmaelemendi ja selle mõõtmiseks/ vaatlemiseks kasutatavate vahendite kohta, töölehe täitmine.
  • Teema arendus: vaatlus ja mõõtmised õues, töölehe täitmine.
  • Kokkuvõte: saadud mõõtmistulemuste võrdlemine Riigi Ilmateenistuse andmetega ja tutvumine Riigi Ilmateenistuse veebilehe võimalustega.

Vahendid: termomeet jt mõõtmisvahendid, I-Pad.

Otsingusõnad: pilved, sademed, temperatuur, ilm, vaatlus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse