INIMENE, TERVIS JA KESKKOND

Nimi:INIMENE, TERVIS JA KESKKOND
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tunneb inimese välisehitust ja tähtsamaid elundkondi;
  2. teab, millised on tervisliku eluviisi iseloomustavad tegevused ja harjumused;
  3. mõistab inimese elukeskkonna ja keskkonnahoiu vahelist seost, et inimene saaks tervelt ja hästi elada.

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- , suhtlus- ja digipädevust ning analüüsioskust.

Seos ainekavaga: Inimene, tervislik eluviis, hügieen kui tervist hoidev tegevus ja inimese elukeskkond.

Programmi käik:

Sissejuhatus: tutvumine inimese välis- ja siseehitusega, inimese erinevate elukeskkondadega ja  elustiili mõjuga keskkonnal.

Teemaarendus: praktiliste tegevuste läbi:

  • Inimese välis- ja siseehituse õppimine rühmatööna;
  • Inimese söömis- ja liikumisharjumuste seos tervisliku eluviisiga,  põhjus-tagajärg analüüs, mõõtmised – pikkus, kaal ja ümbermõõt; menüü koostamine vastavalt aktiivsusele.
  • Inimese söömis-, liikumis- ja  käitumisharjumuste mõju tervisele, elukeskkonnale ja loodusele läbi rollimängude.

Kokkuvõte: arutelu – milline on inimesele parim tervislik  eluviis, mis hoiab inimest ja keskkonda; millised on käitumisharjumused, mis säästavad loodust ja inimese elukeskkonda.

Vahendid: mõõtmisvahendid, termomeeter, kaal, IPad, tööleht, kirjutusvahend, näitlikustamise vahendid – pildimaterjal, sildid

Otsingusõnad: inimene, liikumine, mõõtühik, termomeeter, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse, keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asulad: linn, alev, küla.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Meeled ja taju
säästva arengu haridus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september - mai
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse