Inimese füsioloogia

Nimi:Inimese füsioloogia
Kirjeldus:

Nosce te ipsum – tunne iseennast! Õpime tundma ja tunnetama, kuidas keha erinevad elundkonnad teevad koostööd. Uurime inimese füsioloogiliste näitajate seost treenitusega ja organismi terviklikkust.

Seos õppekavaga

PK bioloogia teema „Inimese elundkonnad“

PK bioloogia teema „Vereringe“

PK bioloogia teema „Hingamine“

PK bioloogia teema „Talitluste regulatsioon“

PK keemia teema „Happed ja alused“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

 1. huvitub inimeses toimuvatest nähtustest ja protsessidest,
 2. planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid,
 3. analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale,
 4. selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale,
 5. analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla
 6. kasutab kaasaegseid mõõtevahendeid,
 7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda. 

Sisu

Sissejuhatus

 1. Tutvumine, kodukord
 2. Rühmade moodustamine
 3. Teemade valik.

Tegevused rühmas

 1. Praktiliste tööde planeerimine ja teostamine
 2. Andmete kogumine ja analüüsimine
 3. Järeldused

Kokkuvõte

 1. Teemade kokkuvõte
 2. Tagasiside

 Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi looduskooli katsevahendid.

Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid.

Töölehed

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):1,5-2 tundi
Läbiviimise koht:Programm toimub tellija koolis.
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:80 eurot grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.03.2018


Logi sisse