STEAM: INIMKEHA KUI TERVIK

Nimi:STEAM: INIMKEHA KUI TERVIK
Kirjeldus:

Soovituslik 9. kl ja gümnaasium

Eesmärk:

  1. tunneb ja nimetab inimese tähtsamaid anatoomilisi osasid läbi praktiliste tegevuste;
  2. seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega ja mõistab erinevate elundkondade vahelist koostööd.

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust.

Seos ainekavaga: inimese anatoomia: luustik ja lihased, närvisüsteem, vereringe, lümfisüsteem, hingamis-, seede-, eritus- ja suguelundkond, sisenõrenäärmed.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: anatoomiateemaline arutelu planetaariumis.
  • Teemaarendus: “Inimene kui tervik” interaktiivse inimesega tutvumine planetaariumis – skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimese ülesehitamine. Klassiruumis: tugi- ja liikumiselundkonna koostise ning ehitusega tutvumine läbi preparaatide tegemise, mikroskoobi all vaatamise ja luustiku õppimisega. grupitööna vereringe- ja hingamiselundkonnaga tutvumine läbi praktiliste tegevuste erinevates laudades.
  • Kokkuvõte: arutelu – mõõtmistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine.

Vahendid: STEAM programm, Vernier andmekogujad ja sensorid,  skelett painduva selgrooga, mikroskoop, prepareerimisvahendid.

Otsingusõnad: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, nahk.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Meeled ja taju
Nutiseadmed
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:25.02.2020


Logi sisse