Inimmõju ranniku-kooslustele ja mereelustikule

Nimi:Inimmõju ranniku-kooslustele ja mereelustikule
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus:

Programm toimub Käsmus ning tutvustab sealset unikaalset loodust ja Läänemere keskkonnaprobleeme. Õpitakse maastikul liikumisel kasutama kaarti, kompassi ja tegema meeskonnatööd. Räägitakse  probleemliikidest, nagu kormoran, hüljes, merikotkas ja ümarmudil.

Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, õpivad kasutama nutiseadmeid küsimustele vastuste leidmiseks ning saavad ka füüsilist treeningut.

Õpilased jagatakse gruppideks, kõigepealt õpivad grupid kaardi ja kompassi abil maastikul orienteeruma. Seejärel lähevad grupid metsa, otsivad kaardile kantud punktid üles ning ühes neist leiavad järgmise ülesande teema. Seejärel annab juhendaja grupile nende teema kohta tutvumiseks materjali. Õpilased tutvuvad iseseisvalt materjaliga ning seejärel vastavad juhendaja poolt esitatud küsimustele.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: orienteerumisõpe, arutelud, rühmatöö, tööleht täitmiseks.

Õpieesmärk:

Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arenguga.

9. klass – 1. õpilane teab missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemere elustikku, rannikukooslusi. 2. õpilased mõistavad seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saavad aru inimtegevuse mõjust Soome lahe elukeskkonnale ja keskkonna mõjust inimtegevusele, 3. õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil

Seos riikliku õppekavaga:
Läbivad teemad: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Tervis ja ohutus“ III kooliaste: 2.2.4.9. ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.3.4.1. Kaardiõpetus.

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Käsmu
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543.
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Õpilased peaksid riietuma kihiliselt, et saaks midagi vähemaks võtta või juurde panna, jalanõud sportlikud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Maksumus:Hind 150 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:kevadel ja sügisel.
Sisestamise kuupäev:03.02.2017


Logi sisse