Jääkaru ja Arktika elustik

Nimi:Jääkaru ja Arktika elustik
Kirjeldus:

Programmi käigus õpitakse tundma jäävööndi asukaid ning seal valitsevaid elutingimusi. Jääkarumaailma avastusretkel uuritakse omadusi, mis aitavad maismaa suurimal kiskjal jäävööndis ellu jääda ning tutvustatakse lumekakkude toimetulekut karmides tingimustes. Õpilased saavad teada, mille poolest on erilised jääkaru karv ning lumekaku suled. Arutletakse, millised tegurid ohustavad jäävööndi elustikku ning kuidas inimesed saavad olukorda leevendada.

Meetodid: õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, arutelu.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Tallinna Loomaaed
Kestus (tundides):1,5h
Läbiviimise koht:Tallinna Loomaaia Polaarium ja selle lähiümbrus
Lisainfo:http://tallinnzoo.ee/loodusharidus/zookool/
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Õppeprorgammile on vaja registreerida aeg aadressil leelo.kurbel@tallinnzoo.ee või 6943361 / 53465229. Programmile tulles tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega ning kaasa võtta garantiikiri.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija: Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid
Maksumus: 120 eurot; piletit ei lisandu
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loomad
Meeled ja taju
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:14.01.2019


Logi sisse