Jäljed lumel

Nimi:Jäljed lumel
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „JÄLJED LUMEL“

Programmi eesmärk: . Õpitakse tundma  Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist ja loomade jälgi.

Temaatika: Loomad, käpad, sõrad, kiskjad, närilised.

Sihtrühm: : lasteaed, 1.-3. klass (kohandades 7. klass)

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: võrdlemine, seoste loomine, tähelepanu arendamine

Vajalikud õppevahendid: pildid loomadest, loomade tegevusjäljed.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2-3 h, jaanuar-märts

Rühma suurus: 20-25 last

Õpioskused:

Lasteaialaps:

  1. Areneb tähelepanu võime;
  2. Oskab teha vahet erinevatel liikidel;
  3. Oskab võrrelda erinevaid liike ja nende vahel seoseid luua;
  4. Õpib tundma erinevate loomaliikide eluviisi ja elupaiku;
  5. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  6. Käitub loodust hoidvalt;
  7. Täidab mängudes erinevaid rolle;
  8. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid

Koolilaps Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid jäljevaatlusi ning tunneb ära vastava looma jälje

2.      Tunneb kodukoha levinumaid loomaliike ja nende jälgi

3.      Oskab ära tunda looma näritud oksa, väljaheite, jälje järgi maas või puul.

4.      Vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid teistele

 

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Uuritakse jäljeridu, loomade jälgede pikkusi, liikumisviise. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2-3 h
Läbiviimise koht:Vellavere, Elva-Vitipalu ja Vapramäe maastikukaitsealad
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Toimumise aeg:talveperiood
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse