Jõelähtme jõgi ja Rebala muinasasula

Nimi:Jõelähtme jõgi ja Rebala muinasasula
Kirjeldus:

Eesmärgid:

– teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;

– otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja vesi;

– märgata jõe kulgemise mitmekesisust;

– märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid;

– liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Sisu lühikirjeldus:

Tutvume Jõelähtme jõe salapäraga – Kostivere karstialaga ja Jägala joaga.

Tutvume Rebala kivisillaga ja muinasaja asustusega Rebala muuseumis.

Märksõnadeks on mõisted: sild, karst, jõgi, oja, allikas, kurisu, juga, joastik, astang, kalmed, kangrud.

Maakond:Harjumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Looduskool
Kestus (tundides):3 - 4 tundi, kokkuleppel ka muud võimalused
Läbiviimise koht:Kostivere karstiala, Jõelähtme, Rebala muuseum
Lisainfo:lahemaalooduskool(ätt)gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale.
Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.
Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, värvipliiatsid, pildistamise aparaat.
Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).
Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed
Maksumus:Programmi hind on 10 eurot õpilane
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodusnähtused
Maastikud
Vesi
Toimumise aeg:lumevaba periood
Sisestamise kuupäev:08.03.2018


Logi sisse