Kaduvate liikide otsingul

Nimi:Kaduvate liikide otsingul
Kirjeldus:

Õppeprogrammis toimub digitaalne otsimismäng loodusmuuseumi püsinäitusel ja ajutisel näitusel. Muuseumis on QR-koodidega märgistatud maailma ja Eesti ohustatud ning hävimisohus liigid. Rühmatööna otsitakse nutiseadmetega koodide kaudu infot ja lahendatakse ülesandeid. Leitakse vastuseid erinevatele küsimustele ja probleemidele. Uuritakse, kas või miks Euroopa naarits, orangutang, kiivi, nokkloom, kaasuar, hallpapagoi, soomusloom või eremiitpõrnikas on ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu.

Õppeprogramm valmib 2017. aasta sügisel.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Kestus (tundides):2-3
Läbiviimise koht:Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Lisainfo:loodusmuuseum@ut.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Nutiseadmed
Putukad
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:07.02.2017


Logi sisse