KAEVANDATUD ALADE REKULTIVEERIMINE

Nimi:KAEVANDATUD ALADE REKULTIVEERIMINE
Kirjeldus:

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

  • Õppekäik bussiga Aidu karjääris. Õppekäigul tehakse 3 pikemat peatust, kus vaadeldakse lähemalt:
    • Rekultiveeritud metsade (okaspuu puistust ja lehtpuu puistut) vaatlus ja võrdlus.
    • Rekultiveeritud põllumaa vaatlus.
    • Karjääri rajatud puhkeala vaatlus.
Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):2 h
Läbiviimise koht:Kohtla-Nõmme
Lisainfo:Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 klassi.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus: 160.00 eurot/ 1 rühm
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maastikud
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:06.02.2017


Logi sisse