KAEVANDATUD ALADE VEED

Nimi:KAEVANDATUD ALADE VEED
Kirjeldus:

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena. Programm koosneb 3st põhiosast.

  • Tesotatakse vaatlusi ja mõõtmisi allmaakaevanduses.
    • Drenaaźis oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus)
  • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi Aidu karjääris.
    • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
  • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi turbaväljal.
    • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
  • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 250.00 eurot/ 1 rühm
Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 300.00 eurot/ 1 rühm

Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):2,5 h
Läbiviimise koht:Aidu karjäär
Lisainfo:Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Eesti Kaevandusmuuseumiga.
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:Kuni 20 õpilast + 2 õpetaja - hind: 250.00 eurot; kuni 32 õpilast + 2 õpetaja - hind: 300.00 eurot
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Vesi
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:22.02.2019


Logi sisse