KALA VÄLIS- JA SISEEHITUS – kala lahkamine

Nimi:KALA VÄLIS- JA SISEEHITUS – kala lahkamine
Kirjeldus:

Soovituslik 7. kl

Eesmärk:

  1. tunneb ja nimetab antud kalaliigi välistunnuseid;
  2. teab ja kirjeldab kala kohastumusi eluks vees;
  3. mõistab kala välis- ja siseehituse seoseid veekeskkonnaga;
  4. kinnistab õpitu läbi praktilise tegevuse.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – selgroogsete loomade tunnused – selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus.

Programmi käik:

Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal kala välised kohastumused vee-eluks.

Teema arendus:

  1. Õpilaste jagunemine gruppidesse (4 õpilast),  kala paari peale (nt ahven), prepareerimisvahendid (prepareerimisvannid, käärid, skalpellid, pintsetid, kilekindad), ja infoleht.
  2. Kala lahkamine, siseorganite vaatlemine ja nende ülesanded.

Kokkuvõte: vestlus ja arutelu teemal kala siseehituse seosed veekeskkonnaga. Vaatluslehe täitmine.

Vahendid: kala, prepareerimisvahendid, tööleht.

Otsingusõnad: kalaliik, kala siseorganid, veekeskkond, prepareerimine, kala siseehitus, kala välistunnused.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kalad
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse