Kalur Kalle

Nimi:Kalur Kalle
Kirjeldus:

Programmi raames saadakse teada, kuidas elati saartel vanasti ning uuritakse, kes elavad meres, mis ja milline on toiduahel ning kuidas inimene sellega seotud on.

Eesmärgid:

1. positiivne kogemus õuesõppest;

2. teadmised kalurite elust ning suhetest loodusega;

3. liigiõpe rannikul;

4. Läänemere kalade tundmaõppimine;

5. vaatlemise ja katsete tegemise harjutamine.

 

Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu.

Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Aegna loodusmaja (Tallinna Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):4,5-5 tundi
Läbiviimise koht:Aegna Loodusmajas ja selle lähistel mere ääres.
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Loodusmaja õppeprogrammi valik tuleb kooskõlastada loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga, telefon 532 64570.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aegna loodusmaja metoodik
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kalad
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Putukad
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Mai-september
Sisestamise kuupäev:10.08.2017


Logi sisse