Kas elab mere ääres?

Nimi:Kas elab mere ääres?
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on äratada õpilastes huvi looduse vastu, oskust märgata ümbritsevat ja väikesi elusolendeid meie ümber. Programm õpetab ka leidma vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, õppida tundma Läänemere-äärset elustikku, saada teada missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemerd, selle elustikku, rannikukooslusi.

Programm toimub Paljassaares. Õpilased jagunevad paarideks ja läbivad raja koos juhendajaga samaaegselt täites töölehti, lahendades ülesanded ning vastates juhendaja küsimustele. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastused ning arutletakse koos nende üle, parimad saavad auhinnad.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste: 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.2 Selgroogsete loomade tunnused. Kasutatavad aktiivõppemeetodid: vaatlus, avastusõpe, töölehtede täitmine, grupitöö.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus Paljassaares.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub vabas õhus, siis palun õpilastele meelde tuletada, et riietus peaks olema ilmastikule vastav. Kaasas võiks olla võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind 150 eurot klassi kohta. Tallinnas koos bussiga 300 eurot.
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Sügis/ kevad
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse