Kas elab mere ääres? (Paljassaare õpperada)

Nimi:Kas elab mere ääres? (Paljassaare õpperada)
Kirjeldus:

Programm toimub Paljassaare loodusrajal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas.

Eesmärk: õppija märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida küsimustele vastuseid.

Programmi kirjeldus: õpilased lähevad koos juhendajaga Paljassaare loodusrajale, otsivad stendidelt ja juhendaja poolt üles pandud infolehtedelt vastuseid küsimustikus esitatud küsimustele.

Tagasiside: pärast raja läbimist arutatakse vastused õpilastega läbi ja selgitatakse välja parimad vastajad. Parimad saavad auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ning saavad ka füüsilist treeningut.

Õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe.

Seos riikliku õppekavaga: I kooliaste  loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad.

II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal,  vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana,  loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus Paljassaares.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub vabas õhus, siis palun õpilastele meelde tuletada, et riietus peaks olema ilmastikule vastav. Kaasas võiks olla võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool
Maksumus:Programm on tasuline, hind 150 eurot klassi kohta. Hind koos bussiga Tallinnast on 300 eurot.
Sihtrühm:2. - 4. klass
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Sügis/ kevad
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse