Kas meil on veel aega?

Nimi:Kas meil on veel aega?
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on saada rohkem teadmisi keskkonnahoiu ja säästva arengu teemadel, arendada funktsionaalset lugemisoskust , oskust eraldada olulist infot mitteolulisest, eneseväljendusoskust, kuulamisoskust.

Programm keskendub säästva arengu teemadele. Mis on säästev areng? Kas on võimalik toota ilma keskkonnamõjudeta? Kas peaksime looduse säästmiseks igasugusest tootmisest loobuma?  Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi säästva arengu kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass erinevateks huvigruppideks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Kool, klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Toimumise aeg:novembrist märtsini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse