Kas meil on veel aega?

Nimi:Kas meil on veel aega?
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on saada rohkem teadmisi keskkonnahoiu ja säästva arengu teemadel, arendada funktsionaalset lugemisoskust , oskust eraldada olulist infot mitteolulisest, eneseväljendusoskust, kuulamisoskust.

Programm keskendub säästva arengu teemadele. Mis on säästev areng? Kas on võimalik toota ilma keskkonnamõjudeta? Kas peaksime looduse säästmiseks igasugusest tootmisest loobuma?  Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi säästva arengu kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass erinevateks huvigruppideks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:siseruumis, klassis
Lisainfo:55563088, lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Juhendaja saadab osalejatele eelnevaks tutvumiseks materjale, mida õpilastele edasi saata.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Muld
Õhk
Toimumise aeg:Parim aeg talvel, kui väljas midagi teha ei saa.
Sisestamise kuupäev:18.01.2019


Logi sisse