KEEMIA: TUNTUMAD METALLID 8. klass

Nimi:KEEMIA: TUNTUMAD METALLID 8. klass
Kirjeldus:

Soovituslik 8. kl

Eesmärk:

  1. seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi metallilise sideme iseärasustega;
  2. eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle, hindab metalli aktiivsust;
  3. hindab tuntumate metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ja keemiliste omadustega;
  4. järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: vastab põhikooli õppekava teemadele „Tuntumaid metalle“ ja „Anorgaaniliste ainete põhiklassid.“

Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum.

Praktikumi osad:

  1. Tuntumate metallide näidiste vaatlemine ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine.
  2. Metallide tiheduse määramine.
  3. Metalliioonide ühe analüüsimeetodi- leekreaktsiooni- õppimine ja kasutamine.
  4. Erineva aktiivsusega metallide reageerimise veega võrdlemine.

Töö põhietapid: õpilane viib läbi erinevate metallide füüsikaliste omaduste uurimuse ja vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused. Õpilane viib läbi metallide tiheduse leidmise mõõtmised; etteantud metallilahuste leekreaktsioonid, metallide reaktsioonid veega ja vastab küsimustele.

Vahendid: metalli näidiste kast; leeknõelad; CuCl2 lahus; LiCl lahus; NaCl lahus; BaCl2 lahus; Na; Ca; Mg; Zn; Fe; Cu; Al; HCL lahus; katseklaasid; statiiv; katseklaasi statiiv; kaitseprillid; bensiin; fenoolftaleiin.

Otsingusõnad: metall, metallide tihedus, metallide füüsikalised omadused, leekreaktsioon, laboratoornetöö.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:16
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Ly Suursild
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Maavarad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse