Keila-Joa park väikesele loodusesõbrale

Nimi:Keila-Joa park väikesele loodusesõbrale
Kirjeldus:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal ning on täiesti paberivaba, kasutatakse ainult õpilaste isiklikke nutiseadmeid, põnevaks teeb selle õpilaste jaoks programmi võistluslik iseloom, samuti asjaolu, et ei pea midagi paberi ja pastakaga tegema.

Programmi eesmärk: õpilased oskavad kasutada nutiseadet orienteerumiseks ja ülesannete lahendamiseks. Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa Lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud.

Programmi kirjeldus: õpilased lähevad kahekaupa loodusrajale, leiavad nutiseadmeid kasutades endale ülesanded, küsimused ja otsivad neile vastused. Vastused kirjutavad õpilased samuti nutiseadmesse.

Tagasiside: pärast raja läbimist ja vastuste leidmist, arutab juhendaja õpilastega vastused läbi. Kõige paremad vastajad saavad lõpuks ka auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga: I kooliaste: loodusõpetus: organismid ja elupaigad, inimese meeled ja avastamine.

II kooliaste: loodusõpetus:  jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine,  loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Keila-Joa park
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Programm toimub väljas, riided peaksid olema ilmastikule vastavad, soovitavalt kihilised, kaasas võiksid olla võileivad ja jook.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast Lahemaa loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. Põhiliseks tegevuskohaks on olnud Käsmu.
Maksumus:Tasuline, hind 150 eurot klassi kohta, käibemaksu ei lisandu. Bussi hind Tallinnast 230 eurot.
Sihtrühm:2. - 4. klass
Teemad:Elekter
Inimene
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Putukad
Taimed
Veekogud
Toimumise aeg:Sügisel ja kevadel, kui ei ole paksu lund.
Sisestamise kuupäev:16.02.2019


Logi sisse