Kes elab metsa sees?

Nimi:Kes elab metsa sees?
Kirjeldus:

Metsloomade uurimine ja võrdlemine metsamuuseumis aitab luua õiged arusaamad loomade suurusest ning liikumisviisidest.

Meetodid: arutelu, praktiline tegevus, keskkonnamängud, rollimängud, õppekäik

Sisu
1. Tegevused muuseumis või looduskoolis
• Tutvumine, sissejuhatus
• Metsloomade vaatlemine ja võrdlemine
• Metsaelaniku meisterdamine
2. Loodusretk metsloomade radadel
• Piknik
• Metsaretk metsaelanike radadel

Eesmärgid
Õpilane:
1) õpib tundma metsloomi

2) võrdleb metsloomade välistunnuseid

3) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest

4) oskab näha seoseid inimese ja looduse vahel

5) suhtub loodusesse positiivselt

Seos õppekavaga
§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
§ 21. Valdkond Kunst
4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid
5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt
23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

Kokkuleppel on võimalik programmi tellida vene keeles.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):3 - 3,5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi looduskool või metsamuuseum, park ja Lahemaa mets
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse