KES ELAB TIIGIS: VEE-ELUSTIKU UURIMINE

Nimi:KES ELAB TIIGIS: VEE-ELUSTIKU UURIMINE
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tutvub tiigielustikuga (erinevad elusolendid ja nende omavahelised suhted tiigis) ja selgitab mõistet tiik;
  2. kasutab lihtsamaid uurimis- ja töövahendeid (kahv, luup) tiigipüügis;
  3. teab ja arutab teemal, mis mõjutab elu tiigis.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: mis on tiik ja kuidas kasutada püügivahendeid ohutult.
  • Teema arendus: püük kahvadega tiigist, hiljem klassis saagi uurimine ja määramine. Tutvume mõne loomaga lähemalt (keda sööb, kui suureks kasvab, kes sööb teda jne).
  • Kokkuvõte: vestlus ja arutelu tiik kui elupaik – mis mõjutab elu tiigis?

Vahendid: kahv, luup, vesivann, määramiskaart.

Otsingusõnad: veeloomad, tiik, tiigielustiku uurimine, elusolendid tiigis.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:tiik hoovialal, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu (kui ei ole kokkulepitud teisiti).
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:mai
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse