Jäätmete hingeelu

Nimi:Jäätmete hingeelu
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada jäätmekäitlust, prügi sorteerimist, erinevaid jäätmeid – ohtlikud jäätmed, olmeprügi, pakend, pandimärgiga pakend, biolagunevad jäätmed, prügila ehitust, erinevaid võimalusi taaskasutamiseks.

Õppeprogramm koosneb:

  1. Jäätmeteemaline esitlus
  2. Arutelu, kuidas iga õppeprogrammis osaleja saab jäätmeid vähem tekitada
  3. Praktiline prügi sorteerimise harjutus
Maakond:Hiiumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Hiiumaa)
Kestus (tundides):45 min + 45 min (soovi korral)
Läbiviimise koht:kool
Lisainfo:Lia Rosenberg, 56906205 lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Keskkonnaamet
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse