Mis on minu prügikastis?

Nimi:Mis on minu prügikastis?
Kirjeldus:

Programm tutvustab koduses majapidamises tekkivaid pakendeid, nende päritolu ja õiget sortimist. Arutletakse, kuidas on võimalik vähendada prügi tekkimist. Programm lõpeb praktilise sortimisülesande lahendamisega. Soovi korral töölehe täitmine.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Harjumaa)
Kestus (tundides):1
Läbiviimise koht:Kool
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Reet Kristian
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse