Maa sees on peidus meie ühine varandus

Nimi:Maa sees on peidus meie ühine varandus
Kirjeldus:

Programmi jooksul saavad õpilased teada, mis erinevus on loodusvaral ja maavaral. Uurime, milliseid maavarasid leidub Eestis, kuidas nad meie maapõue tekkinud on ning milliseid neist kaevandatakse. Räägime kaevandamise positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest meie keskkonnale. Õpilased saavad reaalselt mõnda maavara katsuda ja uurida.
Programmi jooksul täidetakse tööleht.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Kool, lasteaed
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse