Mis on raba? Kes on rabas?

Nimi:Mis on raba? Kes on rabas?
Kirjeldus:

Programmil tutvutakse raba kui elukeskkonnaga ja õpitakse tundma liikide omavahelisi seoseid ning kohastumusi rabas hakkama saamiseks. Õppekäigul õpivad lapsed tundma põhilisi rabataimi ja rabadega seotud linde, loomi. Uuritakse raba teket, iseärasusi ja erinevust madal- ja siirdesoost. Räägitakse rabade tähtsusest puhta vee reservuaaridena ja CO2 sidujana. Arutletakse raba kasutusvõimaluste (turvas, puhkevõimalused) ja kaitsmise üle.

Praktiliste tegevustena toimub turbasambla uurimine ja soopinnase tunnetamine erinevate meeltega, turbasambla kasvutiheduse mõõtmine erinevates raba osades, laukavee pH, värvuse ja temperatuuri mõõtmine, lauka sügavuse määramine, rabataimede uurimine, elurikkuse uurimine rabas ja rabaservas, arutelud jne. Ülesanded on vanusegrupiti erinevad.

Õppekäigul täidetakse soovi korral töölehed.

Õppeprogramm toimub Riisa rabas, Soomaa rahvuspargis. Õpperajal on 1,2 km pikkune invarada, mis annab võimaluse rajal liikuda ka ratastooliga/lapsevankriga.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):Kuni 3,5 tundi
Läbiviimise koht:Soomaa rahvuspark (Riisa õpperada)
Lisainfo:Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee, Tel: 5562 4391
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Selga- jalga ilmastikule vastavalt ja arvestusega et raba on lage ning seetõttu tuuline. Kaasa leivakott piknikupausiks.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Vesi
Toimumise aeg:Aprilli-juuni; september-oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse