Sipelgas Ferda sorteerib prügi

Nimi:Sipelgas Ferda sorteerib prügi
Kirjeldus:

Läbi mängulise arutelu tutvume erinevate jäätmeliikide, nende sorteerimise, vähendamise ja taaskasutusega.
Arutleme selle üle, kuidas jäätmed loodusesse viiduna meie keskkonnale ohtu kujutavad.
Tunni teises pooles sorteerivad õpilased ise jäätmeid.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):45 või 2x45 min
Läbiviimise koht:Kool
Lisainfo:krista.kingumets@keskkonnaamet.ee; tel: 5562 4391
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse