Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala õppeprogramm 1.-5. klassile

Nimi:Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala õppeprogramm 1.-5. klassile
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • Õpilane tutvub Vastseliina linnusega;
 • teab maastikukaitseala mõistet ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala põhilisi väärtuseid;
 • õpib tundma Piusa jõge ja selle omadusi;
 • mõistab settekivimite teket läbi settimise katse;
 • tutvub Piusa jõe äärse elustikuga ja liivakivipaljandiga;
 • teab ilmastikunähtusi ning oskab neid seostada inimese käitumisega.

Tegevused:

 1. Sissejuhatus: tutvumine Vastseliina linnuse, piirkonna ajaloo ning Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala loodusväärtustega;
 2. Tegevused tornis – maastikuvaatlus;
 3. Tegevused Piusa jõe ääres: temperatuuri mõõtmine, settimise katse;
 4. Tegevused laululava juures: ilmanähtused ja mõju inimesele;
 5. Park kui elupaik – liigid, värvid, elus ja eluta keskkond;
 6. Liivakivipaljandi vaatlemine ja kirjeldamine (teke, asukoht, värvus), paljandiga seotud liigid;
 7. Kokkuvõte, tagasisidestamine;
 8. Soovi korral piknik osalejate poolt kaasa võetud toiduga.

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, 1-3 kl I kooliaste, Loodusõpetuse ainekava põhikoolile:

 • 2.1. Inimese meeled ja avastamine.
 • 2.4. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad. Mitmekesisus. Toitumine ja kasvamine. Veetaimed ja -loomad, erinevus maismaaorganismidest. Organismide nõuded elukeskkonnale.
 • 2.6. Võrdlemine ja mõõtmine. Temperatuuri mõõtmine.
 • 2.7. Ilmastikunähtused. Soe ja külm ilm. Ilmamuutuste põhjustajad (õhutemperatuur, õhu liikumine ja vee ringlemine).
 • 2.8. Organismide rühmad ja kooselu. Taimed. Loomad. Seened. Mikroorganismid. Kooslus. Liik.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):2-3 h
Läbiviimise koht:Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastavad riided
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Kivimid
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Vesi
Toimumise aeg:Aprill - november
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse