Sisalikuretk rabas

Nimi:Sisalikuretk rabas
Kirjeldus:

Õpilased uurivad raba elustikku ja lihtsamaid seoseid organismide vahel. Lapsed püüavad läbi rollimängu ehk arusisalik Sissi silmade raba kui ökosüsteemi toimimist aimata ning saavad teada sisalike elust rabas. Saadakse ülevaade soode tekkimisest, raba taimestikust ning rabaga seotud loomadest.

Arutleme ka soode kasutamise ja kaitsmise teemadel. Selgitame soo tähtsust magevee säilitajana, turba leiukohana, puhkekohana jne. Praktiliste tegevustena toimub turbasambla uurimine ja soopinnase tunnetamine erinevate meeltega, laukavee pH, värvuse ja temperatuuri mõõtmine, lauka sügavuse määramine, rabataimede uurimine, elurikkuse uurimine rabas ja rabaservas, arutelud jne.

Õppekäigul täidetakse soovi korral töölehed.

Õppeprogramm toimub Riisa rabas, Soomaa rahvuspargis. Õpperajal on 1,2 km pikkune invarada, mis annab võimaluse rajal liikuda ka ratastooliga/lapsevankriga.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):Kuni 3,5 tundi
Läbiviimise koht:Riisa raba (Soomaa rahvuspark)
Lisainfo:Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee , tel: 5562 4391
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Selga-jalga ilmastikule vastav riietus (arvestada et raba on lage ja tuuline). Kaasa leivakott ja jook lõunapausi pidamiseks.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Toimumise aeg:Aprill-juuni ja september-oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse